Alfredo Pérez Muíño

Alfredo Pérez Muíño

Alfredo Pérez Muíño

Alén do seu traballo en solitario que comeza no ano 2004, participa en numerosos proxectos con compañías galegas, nacionais e internacionais en condición de clown, bailarín, actor e director. Pero o que caracteriza a este intérprete e o diferencia dun xeito notable é a multidisciplinariedade que o define e a diversidade de propostas nas que ten participado ao longo da súa carreira, onde figuran destinos nos cinco continentes.

Iliria

No 2019 xorde N+1 como proxecto persoal do creador, onde partillar o legado das aprendizaxes levadas a cabo na súa traxectoria profesional, así como marco para desenvolver as súas inquedanzas artísticas. Deste xeito continúa con traballos unipersoais e propostas colectivas propias, ademais de colaborar con outras compañías de teatro, circo e danza.

N + 1

voltar ao inicio

Contacto

Este sitio web emprega cookies, coa mellor das intencións   
Privacidad